Český hudební slovník osob a institucí

Moravsko-slezský hudební věstník

Charakteristika: Hudební časopis


Moravsko-slezský hudební věstník, „časo­pis věnovaný hudbě a všem do oboru toho spadajícím zájmům (s hudebními příloha­mi)“.
 
Redaktor Eduard Bartoníček, Moravská Ostrava, vycházel dva­krát za měsíc, 25. 1. 1891 (mylně vytištěna 25. 1. 890) až 25. 12. 1891, celkem dvacet tři čísel. Časopis širokého zájmového spektra, všímal si soustavně i lidové hudební kultury. Četné zprávy z českého i cizí­ho hudebního života. V hudebních přílohách jsou zastoupeni skladatelé Eduard Bartoníček, Cyril Metoděj Hrazdira, Max Koblížek a Antonín Podhorský.

Literatura:

ČSHS
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006