Český hudební slovník osob a institucí

Kypr, Pavel

Charakteristika: Publicista a redaktor

Datum narození/zahájení aktivity: 22.10.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.10.1976

Kypr, Pavel, publicista a redaktor, narozen 22. 10. 1909, Jihlava, zemřel 3. 10. 1976, Praha.
 
V Pardubicích studoval na reálce a na hudební škole, navštěvoval dramatické oddělení pražské konzervatoře (1927–29). Pracoval jako účetní, v kultuře připomínán (v Jihlavě, Brně, Praze – od 1953) jako básník, dramatik, literární publicista, prozaik, překladatel, redaktor. Za okupace byl činný v odboji, užíval jména Tkadlec, se Zdeňkem Benešem vydal knížku Malá pevnost Terezín (Praha, Mír 1950). Publikoval práci  Dantova Božská komedie (1941), do hudby zasáhl knihou Nevýslovné toužení. Studie Smetanova dramatu (Praha, V. Petr 1948).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Slavíková, Věra: Spisovatelé Jihomoravského kraje. Biograficko-bibliografická příručka (Brno 1989).
Rambousek, Jiří: Dvacet let od smrti Pavla Kypra (in: Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských, Jihlava: Muzeum Vysočiny a státní okresní archiv 1997, s. 384–385).
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, II. 1948–1958 (zmínka o jeho účasti v diskusích o orientaci české literatury, elektronický projekt ÚČL AV ČR).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 4.7.2008