Český hudební slovník osob a institucí

Grünberger, Ludwig

(Louis)
Charakteristika: Skladatel a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.4.1839
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.12.1896

Grünberger, Ludwig (Louis), skladatel a klavírista, narozen 24. 4. 1839, Praha, zemřel 12. 12. 1896, tamtéž.
 
Byl činný zejména v Dráždanech a ve Vídni. Skládal písně, charakteris­tické a sólové skladby. Životem i rázem tvorby patří více německé hudbě. Jeho skladby vyšly v růz­ných nakladatelstvích (BKH, Schott, Kistner a další), několik také v Praze (Klavírní skladby 1862/63, Symfonie D dur 1874, Norská suita 1887, 4 české písně na slova G. Šálka vydal u Ludvíka Fleischera 1861). Dále napsal smyčcové kvartety, kantáty, operu Die Heimkehr (provedena Praha únor 1894) a jiné.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Meliš, Emanuel – Bergmann, Josef: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden i více hlasů 1800/1862 (Praha 1863).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006