Český hudební slovník osob a institucí

Hausmann, Antonín

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 23.1.1808
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.12.1886

Hausmann, Antonín, skladatel, narozen 23. 1. 1808, Hronov, zemřel 31. 12. 1886, Česká Skalice.
 
Vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové a potom byl od roku 1826 učitelem v Polici nad Metují, pak řídícím učitelem (od 1870), sestavil a vedl kapelu, byl varhaníkem a potom ředitelem kůru (od 1856); na odpočinku (od 1873) žil v České Skalici, kde se účastnil hudebního života. Přítel histo­rika V. V. Tomka. Psal skladby pro chrámovou ka­pelu i místní pěvecký spolek, některé z jeho písní, duet a kupletů byly rozšířeny po okolí, například zpěvy ke Štěpánkově hře Hu­sité u Naumburka. Sebral a vydal Zpěvy du­chovní ke službám božím pro osadu polič­skou (1862). Jeho synem byl skladatel Václav Vlastimil Hausmann.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Českoslovanský varhaník 2, 1886, s. 81.
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 372).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006