Český hudební slovník osob a institucí

Jílek, Zdeněk

Charakteristika: klavírista a hudební pedagog

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.4.1999

Jílek, Zdeněk, klavírista a hudební pedagog, narozen 7. 6. 1919, Jihlava, zemřel 28. 4. 1999, Praha.

 

Od šesti let vystupoval na koncertech jihlavské hudební školy. Po ukončení nižší střední školy studoval na brněnské konzervatoři hru na klavír ve třídě Jaroslava Kvapila (1934–39). Po odchodu do Prahy studoval soukromě u Viléma Kurze (1939–45) a mistrovskou školu ve třídě Ilony Štěpánové-Kurzové (1945–47). Absolvoval Klavírní sonátou h moll Franze Liszta. První veřejný koncert měl 13. března 1941. Získal první cenu na Mezinárodním festivalu mládeže v Praze (1947). Stal se sólistou České filharmonie (1949–51) a od 1. března 1951 pedagogicky působil na AMU. V roce 1990 byl jmenován profesorem. Vychoval řadu vynikajících klavíristů (Josef Picek, Tomáš Víšek, Zuzana Ambrošová, Jana Korbelová, Oriana Šenfeldová, Antonín Kubálek a další). Desetkrát koncertoval na festivalu Pražské jaro (poprvé 29. května 1946). Zaměřoval se na interpretaci hudby 20. století (Maurice Ravel, Igor Stravinskij, Sergej Rachmaninov, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Pavel Bořkovec, Václav Dobiáš).


Dílo:

Dílo literární:

 

Klavírní koncerty Čestmíra Gregora (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 4, s. 140–42).

O klavíru (Praha 1967, 1996).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1986).

Tomeš, Josef – Léblová, Alena a kolektiv: Československý biografický slovník (Praha 1992).

Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století (Praha-Litomyšl 1999).

 

II. Ostatní

Böhmová-Zahradníčková, Zdeňka: Vilém Kurz (Praha 1954).

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 27.9.2015