Český hudební slovník osob a institucí

Československá obec hudebnická 2)

Charakteristika: ochranná hudební organizace

Datum narození/zahájení aktivity: 19.12.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 00.00.1925

Československá obec hudebnická 2), ochranná hudební organizace, zahájení činnosti 19. 12. 1921, Praha, ukončení činnosti 1925.

 

Volné sdružení Československé jednoty hudebních stavů, Klubu českých skladatelů, Unie československých hudebníků a Svazu kapelníků bylo ustanoveno zakládající schůzí 19. prosince 1921. Svou činností navázalo na program Československé obce hudebnické 1) se zúženým polem působnosti členské základny kvalifikovaných hudebníků z povolání. Na pozici předsedy sdružení působil Josef Bohuslav Foerster. Své spolkové zprávy obec uveřejňovala v periodikách Hudební výchova, Hudební věstník a Kapelnické listy. Její činnost však brzy vykazovala úpadek aktivity. V roce 1925 proběhl neúspěšný pokus o znovuoživení. Na její program dále navázalo sdružení Svaz organisací hudebníků v Československé republice.


Literatura:

ČSHS.

 

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 3.8.2017