Český hudební slovník osob a institucí

Kasal, Ladislav

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 6.5.1912
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.1.1972

Kasal, Ladislav, dirigent, narozen 6. 5. 1912, Litomyšl, zemřel 28. 1. 1972, tamtéž.

 

Pocházel z rodiny výrobce hudebních nástrojů. V mládí navštěvoval hodiny violoncella u Rudolfa Pavlaty a klavíru u Emanuela Veselíka. Od roku 1933 pracoval coby spořitelní úředník. První zkušenosti v oblasti dirigování a sbormistrovství získal ve svém rodišti řízením pěveckého spolku Vlastimil a také v nedaleké Skutči, kde spolupracoval s pěveckým sborem Rubeš (1934–42). V roce 1946 založil Litomyšlský symfonický orchestr, se kterým dalších třináct let vystupoval po východních Čechách. Specializoval se na domácí soudobou tvorbu, celkem uvedl více než padesát symfonických děl českých, německých a ruských skladatelů.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.litomysl.cz/php/lilie/lilie_2007_05.pdf

 

Danuta Hudecová


Datum poslední změny: 25.10.2011