Český hudební slovník osob a institucí

Nové české skladby

Charakteristika: Sbírka skladeb

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1946
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1949

Nové české skladby, sbírka skladeb součas­ných českých skladatelů, 1946–1949.
 
Sbírka vycházela v letech 1946–49 v redakci Bohumíra Štědroně v Brně (Rovnost). Celkem vyšlo šest čísel se skladateli Emilem Axmanem, Břetislavem Bakalou, Zdeňkem Blažkem, Pavlem Haasem, Vladimírem Štědroňem a Osvaldem Chlubnou.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006