Český hudební slovník osob a institucí

Hyksa, Antonín

Charakteristika: Violista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 29.5.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.3.1971

Hyksa, Antonín, violista a hudební pedagog, narozen 29. 5. 1905, Trojovice, zemřel 30. 3. 1971, Pardubice.

Studoval hru na housle u Josefa Berana v Pardubicích (1925–29), v letech 1929–34 soukromně u Jindřicha Felda a v letech 1929–30 u Jaroslava Kociana v Praze. Současně byl posluchačem mistrovské třídy Karla Hoffmana a žákem hry na violu u Rudolfa Reissiga. Působil jako učitel v Chrudimi, Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy a v letech 1942–45 v Praze. Vynikl jako sólista na violu, spolupracoval s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, rozhlasovými orchestry v Praze a Brně a dalšími. Byl činný také jako člen komorních souborů (České klavírní kvarteto, Heroldovo kvarteto, Moravské kvarteto). Po roce 1945 nastoupil jako pedagog na pražskou konzervatoř, v roce 1947 byl přeložen do Brna na tamní konzervatoř a následně od roku 1955 působil jako odborný asistent na JAMU. Patřil mezi přední české violové interprety. Je mu věnováno několik desítek českých i zahraničních violových skladeb, mnoho z nich mělo premiéru v jeho provedení. Pro rozhlas realizoval množství nahrávek. Je autorem didaktických děl Etudy v první poloze, Technická cvičení v první poloze (Praha 1950), Technická cvičení v polohách II (Praha 1956), Technická cvičení pro violu III. (Praha 1958).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

II. Ostatní

Bartoš, Jiří: Violový večer Antonína Hyksy (Hudební rozhledy 7, 1954, č. 20, s. 953).

Štefl, Vladimír: Antonín Hyksa (Hudební rozhledy 9, 1956, č. 23, s. 77).

Antonín Hyksa (Hudební rozhledy 24, 1971, s. 207).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

DČHK.

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 24.9.2011