Český hudební slovník osob a institucí

Bušek, Jan

Charakteristika: Hudební pedagog a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 19.6.1866
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.3.1934

Bušek, Jan, hudební pedagog a spisovatel, narozen 19. 6. 1866, Praha, zemřel 29. 3. 1934, tamtéž.

 

Studoval skladbu na Pražské konzervatoři (do 1891). Založil vlastní hudební školu na Smíchově (1893), zároveň vyučoval zpěv na učitelském ústavu ve Sv. Janě pod Skalou u Berouna (do 1910), byl hospitantem Klárova ústavu slepců a ředitelem hudební školy Deylova slepeckého ústavu v Praze. Byl jednatel a předseda Jednoty hudebních stavů, člen komise pro reformu státní zkoušek z hudby. V Daliboru vedl stavovskou hlídku ředitelů kůru a hudebních škol, v Hudební výchově pak spolu s A. Hromádkou Spolkové zprávy. Vedle své pedagogické činnosti se věnoval též historii starší české hudby, kde přinesl četná matriční zjištění a zpřesnění životopisného rázu, často s novými daty a křestními jmény. Je autorem řady odborných publikací, přispíval do hudebních periodik.

 


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhunn


Datum poslední změny: 16.1.2015