Český hudební slovník osob a institucí

Album mladých houslistův

Charakteristika: Sbírka snadnějších skladeb pro housle a klavír


Album mladých houslistův, sbírka snadnějších skladeb pro housle a klavír.

Editorem byl Jan Malát, vycházela v nakladatelství Františka Urbánka. Ob­sahovala skladby Jana Maláta a Václava Judy Novotného.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 13.4.2009