Český hudební slovník osob a institucí

Kopřiva, Jan Jáchym

(Koprziva, Kopržiwa; Jan Joachim)
Charakteristika: skladatel, varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 17.3.1754
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.8.1792

Kopřiva, Jan Jáchym (též Koprziva; Kopržiwa; Jan Joachim), skladatel, varhaník, kantor, narozen 17. 3. 1754, Cítoliby, zemřel 17. 8. 1792 tamtéž.

 

Jeho otcem byl skladatel, varhaník a cítolibský kantor Jan Václav Kopřiva (1708–89), první představitel a zakladatel tzv. cítolibské skladatelské školy, jejímž byl Jan Jáchym rovněž reprezentantem. Podstatnou část svého hudebního vzdělání si osvojil přímo u svého otce, Jana Václava, a rovněž u svého mladšího bratra Karla Blažeje Kopřivy (1756–89), jenž byl jedním z výtečných žáků varhaníka a skladatele Josefa Ferdinanda Norberta Segera. Jan Jáchym Kopřiva byl sám zdatným skladatelem i varhaníkem. Roku 1778 převzal kantorské místo po svém otci a v roce 1785 se stal chrámovým varhaníkem u sv. Jakuba v Cítolibech, kde nahradil toho roku skonavšího bratra Karla Blažeje Kopřivu. Podobně jako jeho bratr podlehl Jan Jáchym roku 1792 tuberkulóze.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

Missa brevis in D: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo cum organo concert/ del: sigl. Joans Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D111).

Missa in D: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, due oboe, due cornui con organo concertato e violone / del sigl: Joan Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D112).

Missa in F: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, due cornui con organo / auth: Joan Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D113).

Missa in B: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, due clarinetti, due corni con organo / del sigl: Joan Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D113).

Aria in C „O sors dira peccatoris“: a alto, violino solo, violino secundo, alto viola con organo pro me Joannis Joach. Koprživa (kolem 1785, České muzeum hudby, sign. VIII C69).

Diskografie:

Musica antiqua citolibensis (4 CD, Supraphon 2007).

Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

Eitner, Robert: Biographisch–Bibliographisch Quelen–Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur mitte des neunzehnten Jahrhunderts.

OSN.

ČSHS.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Srb Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Hnilička, Alois: Z archiválií o hudebnících rodu Kopřivů (Dalibor XXXVII, 1920).

Hnilička, Alois: Portréty starých českých mistrů hudebních (Praha 1922).

Němeček, Jan: Nástin české hudby 18. století (Praha, 1955).

Šesták, Zdeněk: Hudba cítolibských mistrů 18. století (Praha 1968).

Šesták, Zdeněk: Cítoliby – středisko českého hudebního klasicizmu (Hudební rozhledy 39, 1985, s. 43–46).

Šesták, Zdeněk: Musica antiqua citolibensis (text k CD, Supraphon 2007).

Šesták, Zdeněk: Musica antiqua citolibensis. Moje cesta za poznáním vyspělé hudební kultury českého venkova 18. století (Hudební věda 38, 3–4, s. 430–34).

Šesták, Zdeněk: Musica antiqua citolibensis. Nouze již odešla, velká radost jest k nám přišla (Louny 2009).

 

www.obec-citoliby.cz/historie/citolibska-hudba/

Archiválie:

Národní muzeum. České muzeum hudby.

 

Kateřina Alexandra Šťastná


Datum poslední změny: 30.5.2016