Český hudební slovník osob a institucí

Hoffmann, Antonín

Charakteristika: Varhaník, sbormistr a violista

Datum narození/zahájení aktivity: 3.3.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.8.1958

Hoffmann, Antonín, varhaník, sbormistr a violista, narozen 3. 3. 1888, Ratenice (okres Nymburk), zemřel 31. 8. 1958, Nymburk.

Narodil se v rodině ředitele kůru Františka Hoffmanna. V letech 1906–09 byl studentem varhanické třídy na pražské konzervatoři. Poté krátce působil jako varhaník v Dobřichově (okres Kolín) a po vojenské službě v Prešově, v roce 1912, nastoupil na místo violisty a korepetitora v divadle v Kluži (Kolozsvar). Od roku 1914 působil v Nymburku jako ředitel kůru, v letech 1918–20 jako sbormistr Hlaholu, Oratorního sdružení a v letech 1934–39 jako sbormistr pěveckého kroužku Sokola. Zároveň vedl od roku 1928 pěvecký sbor Dalibor v Lysé nad Labem. Byl učitelem hudebního skladatele Jana Seidla.
Je autorem několika menších chrámových skladeb, offertorií, smutečních sborů, drobných klavírních skladeb, mužských a smíšených sborů a četných sokolských cvičení, z nichž některá vydala Československá obec sokolská.


Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Aleš Vyjídáček


Datum poslední změny: 30.10.2010