Český hudební slovník osob a institucí

Čanová, Věra

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 14.9.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.11.2016

Čanová, Věra, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 14. 9. 1924, Nová Bělá (Frýdek-Místek), zemřela 15. 11. 2016, Havířov.

Nejprve studovala na hudební škole v Ostravě. V letech 1945−48 byla studentkou pražské konzervatoře u Albína Šímy a po té mezi lety 1948−52 studovala na AMU u Františka Maxiána. Od roku 1950 působila jako asistentka pro obor korepetice na instrumentální katedře AMU a od roku 1959 pak vyučovala na ostravské konzervatoři. Jako klavíristka se zaměřovala především na tvorbu pro rozhlas a interpretaci skladeb českých autorů (Leoš JanáčekVítězslav Novák, Josef Suk). Významně uvedla skladby Miroslava Barvíka, např. Sonatinu (Ostrava 1944), Čtyři skladby (tamtéž 1949), dále Variace od Josefa Matěje (Praha 1948) a Sonátu Jana Tausingera (Praha 1950).


Literatura:

ČSHS.

Kateřina Koutná


Datum poslední změny: 10.4.2009