Český hudební slovník osob a institucí

Kozák, František

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 31.5.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.7.1953

Kozák, František, vojenský kapelník, narozen 31. 5. 1877, Donín (u Loun), zemřel 17. 7. 1953, Černožice (u Jaroměře).

 

V letech 1890–96 studoval hru na housle na pražské konzervatoři. Hned po absolutoriu nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 62, posádkou v Marós Vasárhely. Od konce roku 1899 působil u hudby VI. honvédského distriktu (ve stavu honvédského pluku 2) č. 1 v Cluji (Rumunsko, dříve Klausenburg). Hned v následujícím roce získal své první kapelnické místo u pěšího pluku 63 v sedmihradském městě Bistrita. Koncem roku 1902 z armády odešel, aby se stal koncertním mistrem violy České filharmonie. Tutéž pozici zastával v letech 1903–10 v ženevské opeře. Následovalo čtyřsezónní angažmá u stuttgartské opery. V roce 1914 byl mobilizován a stal se dirigentem praporní hudby domobraneckých praporů 66 a 73 v Litoměřících, Lovosicích, Jablonném a Liberci. Poslední rok první světové války strávil na frontě jako dirigent pochodové hudby domobraneckého pluku 6. Po vzniku republiky byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Chomutov, od podzimu 1920 hudby československého pěšího pluku 46. Do Chomutovského kulturního života se s plukovním orchestrem zapsal především zásluhou promenádních koncertů, jejichž umělecká úroveň přitahovala široké obecenstvo a získala velkou oblibu chomutovské veřejnosti. V roce 1922 byl přeložen k pěšímu pluku 32 v Košicích, roku 1929 odešel do výslužby. Je autorem Pochodu československého pěšího pluku 46.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, kmenový list, kvalifikační listina, Kronika československého pěšího pluku 46, 1, s. 66; 2, s. 18).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 16.2.2009