Český hudební slovník osob a institucí

Cyrill, Jan

(Cyrillus)
Charakteristika: Skladatel


Cyrill, Jan (Cyrillus), skladatel z počátku 17. století v Če­chách.

O jeho životě není známo zatím nic. Kolem roku 1600 žilo v Čechách více příslušníků inteligence tohoto jména. V děkanské knihovně v Rokycanech dochována jeho osmihlasá mše Missa parodia na Nativitas tua (zachováno pět hlasů).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Trolda, Emilián: Kapitoly o české mensurální hudbě (In: Cyril 49, 1933, s. 75).

Petr Macek

Datum poslední změny: 1.2.2006