Český hudební slovník osob a institucí

Kresánek, Jozef

Charakteristika: Muzikolog, sběratel, skladatel a vysokoškolský učitel

Datum narození/zahájení aktivity: 20.12.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.3.1986

Kresánek, Jozef, muzikolog, sběratel, skladatel, vysokoškolský učitel, narozen 20. 12. 1913, Čičmany (Slovensko), zemřel 14. 3. 1986, Bratislava.

Po maturitě na gymnáziu v Trenčíně (1932) odešel do Prahy, kde studoval na pražské konzervatoři skladbu u Rudolfa Karla (do 1937) a zároveň hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Zdeňka Nejedlého, Otakara Zicha, Jana Mukařovského a Josefa Huttera. Doktorský titul získal na základě obhajoby dizertační práce Relácia medzi motívmi ako princíp hudobnej formy v roce 1939. Konzervatoř absolvoval kantátou Hore ho! na básně Jána Hviezdoslava, dva roky potom studoval na Mistrovské škole u Vítězslava Nováka (1937–39).

Po ukončení školy působil rok jako pomocný učitel hudby v Prešově, od roku 1940 (a znovu po vojenské službě od 1943) byl referentem hudebního odboru Matice slovenské v Martině. Potom vystřídal několik kratších úvazků, byl asistentem na hudební vědě Filozofické fakulty v Bratislavě (1944), tajemníkem Klubu slovenských skladatelů, učil na bratislavské konzervatoři, Pedagogické fakultě i na Vysoké škole múzických umění.

V roce 1952 se habilitoval, v roce 1963 získal profesuru. Byl ředitelem Ústavu hudební vědy Slovenské akademie věd.

Kresánek patří mezi zakládající osobnosti slovenské muzikologie. Vyšel ze systematiky Hutterovy a Zichovy, vytvořil vlastní systematické členění a položil základy slovenské hudební folkloristiky.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách, skripta (výběr)

Dejiny hudby. Prehľad (Turčiansky Sväty Martin [Martin], Matica Slovenská 1942);

Slovenská ľudová pieseň so stanoviska hudobného (Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1951);

K problematike umeleckého majstrovstva (Praha 1956; Knižnice Hudebních rozhledů, roč. 2, sv. 5; publikace obsahuje také studii Jána Stanislava: Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom);

Sociálna funkcia hudby (Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 11961);

Národný umelec Eugen Suchoň (Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 11961);

Úvahy o hudbě (Praha–Bratislava, Panton 1965);

Estetická výchova pre 1. ročník gymnázií (Umenie v priereze dejín) (Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 21971 [vyšlo 1972]);

Základy hudobného myslenia (Bratislava, Opus 11977);

Úvod do systematiky hudobnej vedy (Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 11980);

Hudobná historiografia (Bratislava, Univerzita Komenského 11981; Bratislava, Univerzita Komenského 21992);

Tonalita (Bratislava, Opus 11983).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe (in: Leoš Janáček a soudobá hudba. Mezinárodní hudebně vědecký kongres, Brno 1958, Praha 11963, s. 182–188; Knižnice Hudebních rozhledů, řada A, sv. 7);

Das Prinzip des dynamischen Verstoßes in der Musik (in: De musica disputationes Pragenses, sv. I, Praha, Academia 1972, s. 46–[69].

Články, recenze (výběr)

Hudobná folkloristika v Polsku (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 19, s. 956–957).

Literatura:

ČSHS (heslo Ladislava Mokrého).

MEH.

HSPK.

New Grove2 (heslo Vladimíra Zvary).

Jan Pirner


Datum poslední změny: 16.2.2012