Český hudební slovník osob a institucí

Jiráčková, Marta

Charakteristika: Skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity: 22.3.1932

Jiráčková, Marta, skladatelka, narozena 22. 3. 1932, Kladno.
 
Po maturitě na reálném gymnáziu v Kladně studovala na pražské konzervatoři obor dirigování u Bohumila Špidry a skladbu u Emila Hlobila, její absolventskou prací byla Suita pro symfonický orchestr (1958). V letech 1962–64 studovala soukromě u Aloise Háby, ve skladbě se dále zdokonalovala na brněnské JAMU v postgraduálním studiu u Ctirada Kohoutka a Aloise Piňose (1976–78).
Po absolvování konzervatoře nastoupila jako hudební režisérka do Československého rozhlasu, nyní je skladatelkou ve svobodném povolání. Její inspirací v době studií bylo dílo Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Suka a Antona Brucknera, významnými lidskými momenty manželství s tragicky zesnulým dirigentem Václavem Jiráčkem a vztah ke skladatelce Slávě Vorlové. Jiráčková sleduje novodobé trendy v hudební skladbě, její dílo zahrnuje různé hudební druhy a žánry včetně scénické hudby pro rozhlas a televizi. Důležité je zapojení vokální složky, kde prezentuje lidský hlas jako hudební nástroj. Od 70. let se věnuje elektroakustické hudbě.

Dílo:

Dílo hudební

Orchestrální
Konfese Slávy Vorlové, symfonická skladba se sólovou trubkou a sopránem (1973);
Nanda Devi, symfonie č. 1 (1979);
Ave Seikilos (1983);
Motýlí efekt (1984);
Silbo, symfonie č. 2 (1986–87);
Hodina skladby (1988).
 
Komorní
Čtyři preludia, interludium a postludium pro klavír (1972–73);
Variace na ukradené téma pro komorní soubor (1975);
Tři písně beze slov, pro soprán, dechové nástroje, violoncello, celestu a bicí (1977);
Imago vitae, suita pro varhany sólo (1989);
Variace na politiku královny Hatšepsovet pro dva klavíry (1989);
Dodekaria I. pro housle a klavír (1990), II. pro cimbál a flétnu (1992), Dodekaria tristis III. pro basetový roh a klavír (1992);
Těžiště lidskosti, pro 8 dvojplátkových dechových nástrojů (1993);
Olbramovy Evy, suita pro hoboj, housle a klavír (1995);
Pár s hlavami plnými oblaků pro basklarinet a klavír (1998);
Tři obrazy Edvarda Muncha, smyčcový kvartet (2000);
Růžová pivoňka pro violu a klavír (2000).
 
Vokální
Lók Gít, cyklus ženských sborů na indickou poezii (1972);
Jen tak, pět duet pro soprán a flétnu, slova Jacques Prévert (1972);
Já, Charles Lounsbury, pro baryton a klavír (1973);
Osm divů světa, pro hlasy, harfu a bicí (1976);
De corde, pro soprán, klavír a zvon, slova Jan Tausinger (1982);
Svatý Václave, pro soprán, violu a klavír (1991), pro mezzosoprán a varhany (1992).
 
Elektroakustická hudba
Ukolébavka (1978);
Loď bláznů (1991);
Výhledy z balkonu (1991);
Včely a slunečnice (1992);
Pětkrát žena (1992);
Pura sub nocte (1998);
Letní slunovrat (2000);
Sedm pyramid (2001).
 
Instruktivní díla
Dětský svět, přednesové etudy pro klavír (1974);
Pohádkový vlak, pro soprán, alt a klavír, slova Zdena Holovská (1976).

Literatura:

I. Lexika
Cohen, Aaron: International Encyclopedia of Women Composers (New York 1987).
Martínková, Alena: Čeští skladatelé současnosti (Praha 1985).
Malá encyklopedie hudby (Supraphon 1983).
Who is Who v České republice (Hübner 2002).
 
II. Ostatní
http://www.musica.cz/comp/jirackov.htm
 
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 7.3.2006