Český hudební slovník osob a institucí

Křížek, Zdeněk

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 26.9.1927

Křížek, Zdeněk, skladatel, narozen 26. 9. 1927, Praha.
 
Soukromě studoval hudební teorii u Zdeňka Hůly, vystudoval s vyznamenáním obor skladba na pražské konzervatoři. Jeho učiteli byli Emil Hlobil, František Pícha a František Brož. Absolventskou prací byl Koncert pro trubku a orchestr, který je dodnes jeho nejhranější skladbou (vydalo SNKLHU 1956/57 a Izdavatělstvo Muzika Moskva 1971).
V roce 1949 začal působit v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, kde zůstal po skončení dvouleté vojenské prezenční služby jako civilní zaměstnanec – korepetitor, později instrumentátor a skladatel. V roce 1970 byl jmenován hlavním hudebním dramaturgem, v této funkci setrval do roku 1987, kdy odešel do důchodu.
Jeho skladatelskou tvorbu je možno rozdělit do tří oblastí: oblast vážné hudby, oblast tzv. „vyšší populární hudby“ a tvorbu pro Armádní umělecký soubor a pro potřeby armády. Významné jsou jeho balety Balada o námořníku (proveden v Plzni, Banské Bystrici, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem) a Hypnotizér (premiéra 1963, Hudební divadlo Karlín). V celostátní soutěži vojenských hudeb Zlatý palcát získal osm prvních, tři druhé a šest třetích cen. Byl autorem hudby ke spartakiádním vystoupením Československé armády v letech 1980 a 1985.


Dílo:

Dílo hudební

Orchestrální a komorní
Koncert pro trubku a orchestr (1957);
Sonáta pro housle a klavír (1956);
Burleska pro klavír (1955).
 
Hudebně dramatické
Balada o námořníku, libreto Luboš Ogoun na námět Jiřího Wolkera (1960);
Hypnotizér, libreto Jiřina Mlíkovská (1963);
Letní den, baletní muzikál, libreto J. Čumpelík (1979).
 
Vyšší populár
Jaro a mládí, předehra (1979);
Šedomodré nokturno (1979);
Jarní (1983);
Pochod kosů (1968).

Literatura:

ČSHS.
Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).
Martínková, Alena: Čeští skladatelé současnosti (Praha 1985).
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 14.3.2006