Český hudební slovník osob a institucí

Chrysoponus z Jevíčka, Ondřej

(Chrysogonus; Chryzoponus Jevíčský; Andreas Chrysoponus Gevicenus; Gevicensis)
Charakteristika: Skladatel, varhaník a kantor

Datum narození/zahájení aktivity: okolo roku 1500
Datum úmrtí/ukončení aktivity: po roce 1590

 

Chrysoponus z Jevíčka, Ondřej (psán též Ondřej Chrysoponus či Chryzoponus Jevíčský; Andreas Chrysoponus Gevicenus či Gevicensis), skladatel, varhaník a kantor, narozen okolo roku 1550 v Jevíčku, zemřel po roce 1590, místo úmrtí neznámé.

 

Z jeho znalosti latinského jazyka se lze domnívat, že prošel minimálně vzděláváním partikulární školy. V letech 1576–82 je doloženo jeho působení v Prachaticích. Zde vznikla sbírka sta motet Bicinia nova, která vyšla roku 1579 u Jiřího Nigrina v Praze, a pravděpodobně také moteto Et valde mane. Kromě těchto dvou celých děl se nám u různých literátských bratrstev dochovaly ještě fragmenty ze čtyř mší pro šest až osm hlasů, dva cykly propriálních zpěvů a dalších dvacet pět motet. Chrysogonova díla byla oblíbená hlavně v německých protestantských školách.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

NewGrove2.

 

II. Ostatní

Starý, Václav: Ondřej Chryzoponus v Prachaticích (Hudební věda 8, 1971, s. 120).

Sršňová, Milena: Bicinia Nova Ondřeje Chrysopona Jevíčského (Časopis Národního muzea 151, 1982, s. 161–169).

Sršoňová Milena: Ondřej Chrysoponus Jevíčský a jeho moteta (Hudební věda 20, 1983, s. 20–40).

Sršoňová, Milena – Horyna, Martin (eds): Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia Nova (Praha 1989).

 

Nikola Illeová


Datum poslední změny: 28.1.2013