Český hudební slovník osob a institucí

Alex, František 2)

Charakteristika: Kněz a příležitostný hudebně historický pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 11.8.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.6.1988

Alex, František 2), kněz a příležitostný hudebně historický pracovník, narozen 11. 8. 1913, Drahotuše (u Hranic), zemřel 24. 6. 1988, Holešov.

Maturoval na reálném gymnáziu v Hranicích (1935) a studoval na teologické fakultě v Olomouci (1935–41, vysvěcen na kněze). Duchovní správce farního kostela v Holešově. Napsal drobný spisek: Chrámová hudba ve Vyškově kolem roku 1660 (Vyškov 1938) a vydal velkou bibliografii hudebních děl, která vznikla na texty Petra Bezruče (Bezručova poezie v české hudbě. Soupis zhudebněných básní Petra Bezruče. Opava, Památník Petra Bezruče 1962, 89 stran).

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 13.4.2009