Český hudební slovník osob a institucí

Elsnicová, Ema

(Barášková)
Charakteristika: Klavíristka a učitelka hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 19.10.1901

Elsnicová, Ema (prov. Barášková), klavíristka, narozena 19. 10. 1901, Praha.

Dcera kapelníka Jana Elsnice. Hudbě se učila u otce a Alberta Peka, na pražské konzervatoři (1918–25) a na mistrovské škole (u Karla Hoffmeistra 1925–28). Učitelka hudby v Praze, v hudební škole v Mladé Boleslavi (1940–46), v Hradci Králové (od 1946). Koncertně činná (od 1926), spolupracovala zvl. s Bohumilem Heranem, s Československým a Pražským kvartetem, Kvartetem Národního divadla a Mladoboleslavským kvartetem.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze (Praha 1936).

Petr Macek


Datum poslední změny: 13.2.2006