Český hudební slovník osob a institucí

Horová, Eva

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 10.3.1932

Horová, Eva, muzikoložka, narozena 10. 3. 1932, Brno.

 

Studovala na gymnáziu v Brně (1943–51) a poté na Filozofické fakultě UJEP tamtéž hudební vědu u Jana Racka a Bohumíra Štědroně (diplomová práce Opera "Počátek románu" a jeho význam pro vývojovou linii hudebně dramatického díla Leoše Janáčka, 1956). V letech 1955–62 pracovala v rozhlase jako redaktorka hudebně vzdělávacích, operních a publicistických pořadů (např. Besedy o moderní hudbě a Úsměvy v opeře, 1960). V letech 1953–56 přispívala do brněnské Rovnosti. Od roku 1962 působila řadu let na brněnské JAMU. Při zaměstnání vystudovala UJEP obory anglistiku a germanistiku, kde v roce 1970 získala titul PhDr. Kromě výuky jazyků se věnovala také překladům literatury s hudební tematikou.


Dílo:

Dílo literární

 

Knihy

Nebojte se moderní hudby (Panton, Praha 1961).

Hudba jako druh umění (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1964).

 

Slovníky

Pavlovová, M., Horová, E.: Anglicko-český slovník hudební terminologie (Štátne hudobné vydavatelstvo, Bratislava 1962).

Batušek, J., Horová, E.: Česko-německý slovník hudební terminologie (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988).

Batušek, J., Horová, E.: Německo-český slovník hudební terminologie (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989).

 

Ostatní

Operní konkurzy vypsané v souvislosti s otevřením Národního divadla (in: Hudební věda, roč. 27, 1990, č. 2, s. 152–159

 

Překlady

Stravinskij, Igor: Rozhovory s Robertem Craftem (ed. Ivan Vojtěch, přeložily Jarmila Fastrová, Eva Horová a Herberta Masaryková, Praha 1967).

Hudbou k radosti / Leonard Bernstein (překlad Eva Horová. Supraphon, Praha 1969).

Jiří Kulka: Leoš Janáček´s Musical Thinking (překlad Eva Horová. Academia, Praha 1990).

Medek, I., Piňos, A.: Order in music composition and means of its contruction (Z českého originálu přeložila Eva Horová. Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2009).

Literatura:

ČSHS.

 

Šárka Zahrádková
Datum poslední změny: 22.10.2012