Český hudební slovník osob a institucí

Hejda, Jan

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 22.5.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.9.1897

Hejda, Jan, kantor, narozen 22. 5. 1844, Zavidov (Rakovník), zemřel 4. 9. 1897, Bře­žany (Rakovník).
 
Vystudoval reálku v Rakovníku a učitelský ústav v Praze. Učitel v Čisté, v Břeža­nech (1868–80) a v Liblíně (do 1897). Ve svém Návodu ku zpěvu (Praha 1879, František A. Urbánek) zdůrazňuje na rozdíl od tehdejších didaktiků ovlá­dání celého tónu, půltónu a malé tercie jako základ své intonační metody, která byla neprá­vem opomíjena. Přispěl do Hudebních listů (ročník 4, 1873) statí o školním zpěvu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885).
Hudební rozhledy 5, 1952, č. 16, s. 16.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006