Český hudební slovník osob a institucí

Lutz, Ignaz

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1843
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1907

Lutz, Ignaz, houslař, narozen 1843, Schönbach, zemřel 1907, Vídeň.
 
Syn houslaře Antona Lutze. V letech 1856–1859 se vyučil u svého otce v Schönbachu. Až do roku 1868 pracoval jako tovaryš u různých houslařů v Rakousko-Uhersku, Itálii a Německu. V roce 1868 se usadil va Vídni v dílně po Franzi Hoyerovi. Byl soudním odhadcem pro obor hudebních nástrojů. Vedle houslí vyráběl také citery, kytary, klavírové harfy klavíry a vlastní vynálezy citer.

Literatura:

Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 258).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002