Český hudební slovník osob a institucí

Československý varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1936
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1950

Československý varhaník, „ústřední orgán Svazu varhaníků ČSR“, hudební periodikum.

Vydavatelem a majitelem listu byl Svaz varhaníků ČSR, řídil jej redakční kruh, jehož složení se neuvádí, odpovědným redaktorem byl František Lang, ředitel kůru v Mladých Bříštích u Humpolce. Vyšly ročníky 1, 1936 až 7, 1942, z ročníku 8, 1943 jen dvojčíslo 1/2, dále pak 9, 1945/46, 10, 1947 až 13, 1950. Mimo věcí stavovských, organizačních zpráv a pokynů, životopisných zajímavostí, vzpomínek apod, jsou zde četné články o varhanách a varhanářství (Bohumil Malý). V posledních dvou ročnících (po zániku Cyrila) přispěly podstatně k zvýšení úrovně články Cyrila Sychry.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006