Český hudební slovník osob a institucí

Franěk, František

Charakteristika: Kapelník, skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 4.2.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.7.1962

Franěk, František, kapelník, skladatel a hudební pedagog, narozen 4. 2. 1880, Břežany (Plzeň), zemřel 3. 7. 1962, Praha.
 
Vystudoval varhanní oddělení pražské konzervatoře (1899–1902), byl v přátelských stycích s Václavem Talichem, Jaroslavem Křičkou a Rudolfem Karlem. Ve skladbě byl žákem Vítězslava Nováka. Od roku 1903 působil jako učitel hry na klavír v Praze, od roku 1912 vlastnil soukromou hudební školu ve Vysokém Mýtě, připravoval zejména ke státním zkouškám. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné i Jaromír Weinberger. Za první světové války odešel s hudbou pěšího pluku 88 na ruskou frontu, kde upadl do ruského zajetí. Vstoupil do československých legií, organizoval a řídil hudbu 8. střeleckého pluku (1917–18), roku 1919 působil po boku Rudolfa Karla jako druhý dirigent Symfonického orchestru československých legií, v roce 1920 byl jeho dočasným velitelem. Po návratu do vlasti byl činný jako kapelník u 5. střeleckého, později pěšího pluku v Praze (1920–26), 1926–27 u pěšího pluku 40 v Hranicích a ve Valašském Meziříčí. Poté ve výslužbě. Držitel anglické medaile za zásluhy. Nadále se věnoval pedagogické činnosti v Praze, kde trvale pobýval. Je autorem klavírních a komorních skladeb (klavírní trio), zvláště komponoval sbory (70 000 na báseň Petra Bezruče), jejichž náročná faktura a styl připomínají Leoše Janáčka. Fraňkovým nejznámějším pochodem je Pochod 8. československého střeleckého pluku.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, KLEG, fond Rozkazy 8. československého střeleckého pluku, fond Informační a osvětový odbor, symfonický orchestr, osvětový odbor, karton 60).
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009