Český hudební slovník osob a institucí

Duras, Jindřich

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 27.12.1925

Duras, Jindřich, klavírista a hudební pedagog, narozen 27. 12. 1925, Plzeň.

Studoval soukromě hru na klavír u Oldřicha Filipovského a Františka Maxiána a v roce 1952 složil státní zkoušku z hudby. Vyučoval na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Plzni (1948–53), poté na pedagogickém oddělení Hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni (1953–61). Od roku 1961 je pedagogicky činný na plzeňské konzervatoři. Premiéroval nebo participoval na premiérách některých skladeb Jiřího Štěpánka, Karla Pexidra, Jany Obrovské, Jiřího Temla, Miroslava Hlaváče a dalších. Za své umění byl mimo jiné vyznamenán pamětní medailí Ministerstva kultury ČSR k Roku české hudby (1984) a titulem Zasloužilý umělec (1985). Je dlouholetým členem porot různých klavírních soutěží (Musica per pianoforte, Ústí nad Labem; Beethovenův Hradec, Hradec nad Moravicí; Soutěž Bohuslava Martinů, Praha a jiné).


Diskografie:

Vítězslava Kaprálová: Partita pro klavír a orchestr (Panton 1974), Plzeňský rozhlasový orchestr, dirigent Josef Blacký;
Jiří Štěpánek: Proměna pro klavír a orchestr (1982). Komorní orchestr České filharmonie, dirigent Václav Neumann;
Jiří Teml: Pět malých etud (Panton 1972).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Pěničková, A.: Jindřich Duras – klavírista (diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni 1992).
Karlová, L.: Jindřich Duras (diplomová práce, Konzervatoř Plzeň, 1998).
Fiala, Jaroslav: Několik pohledů na hudební kulturu západních Čech (Plzeň 2001).

Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 11.3.2009