Český hudební slovník osob a institucí

Hrabal, Odolen

Datum narození/zahájení aktivity: 26.2.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.3.1947

Hrabal, Odolen, učitel, houslař-samouk, narozen 26. 2. 1873, Praha, zemřel 9. 3. 1947, tamtéž.
 
Po absolvování učitelského ústavu se stal v roce 1893 učitelem (později ředitelem) na měšťanské škole v Praze. Stavbou houslí se zabýval od roku 1889. V letech 1896–1899 navštěvoval přednášky o akustice u dr. Čeňka Strouhala na pražské technice. Získaných poznatků využil při stavbě svých dalších nástrojů. Vrcholem jeho tvorby byly housle „Odolen“, sestavené podle vlastního modelu. Tento nástroj celý vyzdobil barevnými „národními svérázovými“ ornamenty
 
Pavel Kurfürst
 


Datum poslední změny: 5.12.2003