Český hudební slovník osob a institucí

Herclík, Josef Bohumil

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 8.4.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1987

Herclík, Josef Bohumil, houslař, narozen 8. 4. 1903, Staré Benátky, zemřel 1987, Mladá Boleslav.
 
Syn houslaře Františka Herclíka, bratr houslaře Ladislava Herclíka. V letech 1917–1919 se vyučil u svého otce v Mladé Boleslavi. Po vyučení absolvoval houslařskou školu v Schönbachu v letech 1919–1921. 1921–1923 pracoval jako tovaryš u Otakara Špidlena v Praze. V roce 1924 se vrátil do Mladé Boleslavi, kde vedl dílnu svého otce. V roce 1925 se osamostatnil, založil vlastní dílnu a otec potom pracoval u něho. 1927 se oženil a v roce 1928 se narodil syn Přemysl. Jako dobrý muzikant, hrál na housle a violu d´amoure, byl pětatřicet let členem filharmonie v Mladé Boleslavi. Na konci druhé světové války byl za odbojovou činnost vězněn gestapem v Praze, a v Malé pevnosti v Terezíně. Za odbojovou činnost dostal po válce dvě vyznamenání. Ve své dílně v Mladé Boleslavi na Vodkově ulici č. 84 vyučil Jiřího Mrkvičku a syna Přemysla Herclíka. Byl zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů. Pracoval podle řady modelů, především podle Stradivariho, Guarneriho, Emanuela Adama Homolky, Jana Kulíka a Antonína Sitta. Zhotovil také několik viol d´amoure, barokních louten a háčkových harf. Jeho nástroje jsou velmi pečlivě vypracovány z výborného materiálu. Používal měkký lihový lak. Byl dobrým restaurátorem historických strunových nástrojů. Pro národní muzeum v Praze restauroval několik nástrojů. S úspěchem se zúčastnil několika mezinárodních houslařských soutěží.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 55).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 108).
 
Pavel Kurfürst
 

Datum poslední změny: 17.11.2002