Český hudební slovník osob a institucí

Kasan, Jaroslav

Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 18.3.1933

Kasan, Jaroslav, muzikolog, narozen 18. 3. 1933, Zlín.     
 
Po maturitě na gymnáziu ve Zlíně (1944–51) studoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci u Roberta Smetany a Bohumila Markalouse (1951–52) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Mirko Očadlíka, Antonína Sychry a Václava Neumanna (hudební věda, estetika, historie umění,  1952–56). Působil v hudebním oddělení Divadelní a literární agentury DILIA (1956–57), jako metodik Pražské informační služby (1957–62), jako hudební redaktor ve studijním oddělení Československého rozhlasu v Praze (1962–72), jako vedoucí oddělení hudební dokumentace v Ochranném svazu autorském v Praze (1972–84) a jako vedoucí hudebního oddělení Divadelní a literární agentury DILIA (1984–89). 1989–90 byl odborným pracovníkem Ústavu pro výzkum kultury Ministerstva kultury, 1990–93 pracoval znovu ve Studijním oddělení Československého rozhlasu v Praze. Od 1993 je v důchodu.

Zabýval se novoklasicismem v české hudební tvorbě 20. století,  především tvůrčími zjevy Iši Krejčího a Pavla Bořkovce; napsal úvodní stať a redigoval sborník Pavel Bořkovec–Osobnost a dílo (1964). Soustavnou pozornost věnoval  empirickým výzkumům současné hudebnosti (společně s Vladimírem Karbusickým). Široce zaměřený sociologický výzkum reprezentativního vzorku populace pracoval se zvukovým hudebním dotazníkem a přinesl cenné výsledky.
 
V letech 1956–70 publikoval Kasan četné články o české hudbě pro zahraniční redakci Československé tiskové kanceláře. Po roce 1990 připravil k vydání dvoudílný encyklopedický projekt Artopedia – galerie světového malířství. Kasan se aktivně zúčastnil řady odborných kongresů autorskoprávních organizací v zahraničí; v roce 1992 byla jeho publikace Výzkum současné hudebnosti odměněna Výroční cenou Českého hudebního fondu.

Dílo:

Výzkum současné hudebnosti I. – III., (Československý rozhlas, Praha 1969.; I. a II. díl společně s Vladimírem Karbusickým, III. díl připravil Kasan po odchodu Vladimíra Karbusického do emigrace k vydání sám);
avel Bořkovec – Osobnost a dílo, úvodní stať a redakce sborníku (Panton, 1964);
rtopedia (galerie světového malířství) (Encyklopedický projekt na CD, vydal Terasoft, I. díl 1998, II. díl 2003).

Literatura:

ČSHS.
EJ.
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 5.9.2005