Český hudební slovník osob a institucí

Eška, Karel

Charakteristika: Vojenský kapelník, trumpetista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 4.2.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.1.1964

Eška, Karel, vojenský kapelník, trumpetista a skladatel, narozen 4. 2. 1897, Nýřany (u Plzně), zemřel 29. 1. 1964, Dobřív-Janov (u Rokycan).

Soukromě se učil hrát na křídlovku a trubku. Nastoupil jako elév k hudbě pěšího pluku 48 v maďarské Šoproni (1912), od roku 1915 posádkou v Plzni. Po vzniku republiky byl sólistou na křídlovku a trubku u posádkové hudby Plzeň (1919–20) a u pěšího pluku 18 (1920–28, Plzeň). Od roku 1928 zastupoval dirigenta u pěšího pluku 4 v Hradci Králové, v roce 1932 přešel k hudbě pěšího pluku 27 do Uherského Hradiště, zde působil pět let jako dirigent, roku 1937 byl jmenován kapelníkem. Během druhé světové války kapelníkem 5. praporu vládního vojska, od roku 1944 u hudby Zasazeného inspektorátu I v Itálii. Po osvobození organizoval hudbu v Kutné Hoře, pak působil trvale v Plzni, naposledy jako kapelník pěšího pluku 11. Do kulturního života města se zapojil jako vynikající kapelník, u orchestrů pěšího pluku 18, 1948–53 pěšího pluku 11. Pak odešel ze služeb armády, stál v čele různých orchestrů a vyučoval hudbu. Složil na třicet pochodů (například Našim hraničářům (Pochod SNB), Moravskoslovácký, Plukovník Ingr, Sláva Rusku, Pochod 27. pluku, Prazdroj, Slavia, Život vojenský) a četné taneční skladby.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Kisvetr, František: Stručné životopisy českých kapelníků a dirigentů v Plzni a plzeňském kraji (Plzeň 1983, rukopis).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Soukromý archiv Bohumila Peška.

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 20.1.2009