Český hudební slovník osob a institucí

Kasal, Jan

Charakteristika: Dirigent a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 4.6.1923

Kasal, Jan, dirigent a sbormistr, narozen 4. 6. 1923, Přerov.

 

Pochází z muzikantské rodiny, kde se s oblibou pěstovala lidová hudba. Základního vzdělání se mu dostalo na přerovském reálném gymnáziu, které absolvoval v roce 1943. Ve svém dalším studiu se již zaměřil na dirigování, jemuž se učil v letech 1945–49 na pražské konzervatoři u Pavla Dědečka a Metoda Doležila.

V průběhu několika desetiletí vedl množství významných souborů. Za německé okupace působil jako sbormistr přerovského zpěváckého spolku Přerub (1943–45). Později se stal místosbormistrem pražského Hlaholu (1946–48), jehož vedení se opět ujal v letech 1960–61 a 1980–92. V Praze řídil také Pěvecké sdružení pražských učitelek (1948–49) a Orchestrální sdružení pražských učitelů. Krátkou dobu spolupracoval také s Pěveckým sborem Československého rozhlasu, se kterým nacvičil např. kantátu Moře od Miloše Sokoly a oratorium Odkaz Jana Ámose Komenského od Otmara Máchy. V roce 1957 se stal sbormistrem Pěveckého sdružení pražských učitelů, které vedl až do roku 1976. Později, v osmdesátých letech stál v čele Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (1980–84). Vedle činnosti dirigentské a sbormistrovské působil rovněž jako učitel sborového zpěvu a dirigování na pražské konzervatoři (1965–87).

Okrajově se věnuje také komponování; píše zejména drobnější skladby pro klavír, písně, sbory a orchestrální díla.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.sbor.cz

www.ceske-sbory.cz

www.rosmus.cz/dokumenty/sbornik-statniho-okresniho-archivu-prerov-2007.pdf

 

Danuta Hudecová


Datum poslední změny: 24.10.2011