Český hudební slovník osob a institucí

Hančl, Tomáš

Charakteristika: Hudebník, dirigent, rozhlasový a televizní redaktor

Datum narození/zahájení aktivity: 23.2.1931

Hančl, Tomáš, hudebník, dirigent, rozhlasový a televizní redaktor, narozen 23. 2. 1931, Vrapice (okr. Kladno).

První hudební vzdělání získal ve svém rodišti u kapelníka Chmela, u kterého se učil hře na housle a křídlovku. V letech 1946 až 1947 studoval na Vojenské hudební škole v Praze. Poté působil jako hráč na křídlovku a housle u Hudby vojenské akademie v Hranicích na Moravě a v Lipníku nad Bečvou. V roce 1952 nastoupil jako referent hudebně smíšených pořadů do Československého rozhlasu v Ostravě, kde se později stal hudebním redaktorem. Nadále se věnoval hlavně dechové hudbě, v roce 1954 založil dechový soubor Ostravanka a stal se jeho dirigentem a uměleckým vedoucím. S Ostravankou nahrál několik LP, CD a MC. Je také autorem televizních scénářů, ve kterých Ostravanka účinkovala. Při zaměstnání ještě vystudoval konzervatoř v Ostravě, obor hry na trubku a dirigování (1962–68). Jako dirigent spolupracoval s dalšími dechovými soubory a absolvoval s nimi turné po zahraničí, nebo se s nimi účastnil mezinárodních festivalů dechové hudby, např. se souborem Valaška (v roce 1968 turné po Rakousku a Francii, v roce 1969 festival v Digne ve Francii, roku 1971 mezinárodní soutěž v Turnhoutu v Belgii – získali první místo), se souborem Vítkovák (1971, 1974 mezinárodní soutěž v Kerkrade v Nizozemí). Byl dlouholetým členem programové komise mezinárodního hudebního festivalu pro dechové orchestry Kmochův Kolín, členem sekce pro dechovou hudbu při Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti, zakládajícím členem Internationalle Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik se sídlem v Grazu. Věnoval se také publikační činnosti, byl redaktorem bulletinu Dechový orchestr, přispíval do českých i zahraničních časopisů, např. Slovácká dechovka, Clarino, Die Blasmusik. Zasedal jako porotce v komisích při národních, krajských a okresních soutěžích pro dechové orchestry.


Dílo:

Dílo literární

Bläserpartien in den Werken von Leoš Janáček (in: Bericht über die zweite internationale Fachtagung zur Erforschung der Blasmusik Uster/Schweitz 1977, s. 97–108);

Blasmusik in Regionalsendungen der Tschechoslowakei (in: Kongressberichte Oberschützen / Burgenland 1988, s. 21–26);

Kyjovští Frýbortovci: portrét hudebního pedagoga, dirigenta Josefa Frýborta (Kyjov 1995).

Z historie hornických dechových hudeb OKD (Ostrava 1997);

Harmonie srdcí : Vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka (Lanškroun 1999);

Petřvaldský muzikus (Petřvald 2010).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

http://moravskadechovka.sweb.cz/hancl_t.htm

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 24.2.2012