Český hudební slovník osob a institucí

Dobiášová, Dagmar

Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 30.12.1924

Dobiášová, Dagmar, klavíristka, narozena 30. 12. 1924, Pardubice.


Vystudovala šest tříd gymnázia v rodném městě (1936–42), současně se učila hře na klavír na hudební škole. Pokračovala ve studiu hudby na pražské konzervatoři, nejprve u Václava Štěpána (do roku 1944), poté u Františka Raucha; absolvovala roku 1948 Ravelovým klavírním koncertem. Po absolutoriu studovala AMU (1948–52). Koncertovala zejména v oblasti východních Čech, nahrála také nějaké skladby pro rozhlas. Od roku 1954 byla provdána za akademického malíře Viléma Kratochvíla.

Literatura:

ČSHS.

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 26.1.2010