Český hudební slovník osob a institucí

Hlaváček, Jiří

Charakteristika: Muzikolog, publicista, redaktor a organizační pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 10.12.1920

Hlaváček, Jiří, muzikolog, publicista, redaktor a organizační pracovník, narozen 10. 12. 1920, Habry (Havlíčkův Brod).
 
V roce 1940 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a v letech 1941–47 studoval kompozici na brněnské konzervatoři u Vítězslava Kaprála a Viléma Petrželky. Souběžně 1945–50 studoval u Jana Racka a Bohumíra Štědroně hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (PhDr., disertační práce Slohové problémy hudebního rozhlasu). Prošel tzv. totálním nasazením (1942–45), od 1950 byl vedoucím hudebním redaktorem v brněnském Československém rozhlase. Od 1961 byl šéfredaktorem redakce gramodesek v tehdejším Státním hudebním vydavatelství v Praze, od 1965 do konce roku 1967 byl ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK; odbornou činnost od 1. 1. 1968 zcela přerušil pro vážné onemocnění. Hlaváček zasvětil svůj odborný zájem především práci v rozhlase a v gramofonové firmě. Vytvořil řadu rozhlasových pořadů a psal rovněž kritické recenze pro odborná periodika.

Dílo:

Dílo literární

Recenze, články, stati, slovníková hesla
(výběr)
Z prosincových koncertů orchestru FOK (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 1, s. 34);
Soustavně podporovat tvorbu hodnotné zábavné a taneční hudby (Hudební rozhledy  12, 1959, č. 6, s. 238);
O hudebním vysílání Československého rozhlasu (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 12, s. 500–503);
Československý rozhlas (ČSHS II, Praha 1965).

Literatura:

ČSHS.
 
Petar Zapletal


Datum poslední změny: 3.7.2008