Český hudební slovník osob a institucí

Doležel, Jiří

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 13.11.1930

Doležel, Jiří, klavírista a hudební pedagog, narozen 13. 11. 1930, Brno.

 

Hru na klavír studoval u Viléma Vaňury a Ludvíka Kundery. Brněnskou konzervatoř absolvoval v roce 1951, kde působil jako pedagog v letech 1961–78, od  října 1978 pouze externě (do roku 1979), neboť přešel na JAMU, kde se stal docentem a později profesorem klavírní hry, zastával též funkci prorektora. Je vynikajícím sólovým i komorním hráčem (propagoval zejména soudobou hudbu), uplatňuje se též jako korepetitor na Taneční konzervatoři Brno a lektor prázdninových klavírních kurzů v Mikulově.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS. 

II. Ostatní
Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).
Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).
Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).
Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

Jan Žemla
Datum poslední změny: 15.2.2010