Český hudební slovník osob a institucí

Kodetová, Sylvia

(Barvíková)
Charakteristika: Pěvkyně-sopranistka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 21.5.1930

Kodetová, Sylvia, pěvkyně-sopranistka a hudební pedagožka, narozena 21. 5. 1930, Žatec.

Pěvkyně s lyrickým jasným sopránem a vyspělou koloraturou. Po maturitě na gymnáziu byla přijata na pražskou konzervatoř do oboru sólový zpěv (třída Jarmily Vavrdové-Tomašovové), kde roku 1955 absolvovala písňovým koncertem. Již během studií účinkovala v divadle Disk. V padesátých letech hostovala v divadle v Plzni coby Laurina v představení Návrat dona Pedra a v libereckém Divadle Františka Xavera Šaldy, kde ztvárnila roli Lidky (Dvě vdovy). V letech 1955–56 působila jako sólistka v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Poté využila nabídky uměleckého ředitele opery Národního divadla Jaroslava Vogela a zasvětila plných třináct let spolupráci se zlatou kapličkou. Za jeden z významných momentů své kariéry považuje účinkování na slavnostním otevření Bertramky v roce 1956 s komorním orchestrem bez dirigenta a vystupování na festivalech Pražské jaro (např. uvedení Dona Giovanniho v roce 1965 s pěvcem Cesare Siepim). V roce 1959 se vdala za muzikologa, skladatele a publicistu Miroslava Barvíka, za nímž v roce 1966 přesídlila do Brna a začala spolupracovat s operou Státního divadla Brno. Roku 1970 absolvovala JAMU v Brně, obor sólový zpěv (závěrečná práce O problémech interpretace úlohy Janáčkovy Lišky Bystroušky).

Její repertoár čítal řadu operetních (Friml, Strauss, Offenbach) a operních rolí: Mozartových (Zuzanka, Zerlina, Blonda), Pucciniho, Verdiho, Rosinniho a hlavně postavy z oper českých tvůrců Foerstera, Blodka, Smetany, Dvořáka, Janáčka a Martinů, nebránila se ani náročné světové tvorbě 20. století (Šostakovič, Prokofjev, Milhaud). Některé písně, opery a operety jsou nahrány na nosičích v Českém rozhlase. S operami v Praze i v Brně podnikla celou řadu zahraničních cest (Edinburg, Brusel, Wiesbaden, Vídeň, Ženeva, Lipsko, Florencie, Lucembursko, Frankfurt nad Mohanem, Lodž, Varšava), samostatně zpívala na Pražském jaru, v Berlíně, ve Vídni, Dubrovníku a ve Varšavě. Vystupovala v televizních pořadech v Německu i doma s Rozhlasovým orchestrem Miloše Machka.

Pedagogickou dráhu započala roku 1973 na brněnské konzervatoři výukou zpěvu na činoherním oddělení, plně se jí však začala věnovat v roce 1980 výukou na pěveckém oddělení. V důchodovém věku působila na několika základních uměleckých školách. V roce 2000 získala cenu Nadace Život umělce Inrergram – Senior Prix 2000 za dlouholetou činnost v oblasti záznamu uměleckých výkonů.


Diskografie:

Kodetova, Sylvia; Mlejnková Vlasta (LP, Panton 1980);

Massenet, Jules: Werther. Opera o čtyřech dějstvích (Společnost Beno Blachuta, 2009).

Literatura:

I. Lexika

Pocházka, Vladimír a kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního od 18. stol. do 80. let 20. století. (Praha 1988).

Dufková, Eugenie: Postavy brněnského jeviště III. (Brno 1994).

Malá encyklopedie české opery (Praha 1999).

II. Ostatní

Hrůzová, Veronika: Mgr. Sylvia Kodetová a její pěvecko-pedagogická činnost (diplomová práce, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2007).

Kristýna Kučírková


Datum poslední změny: 5.4.2012