Český hudební slovník osob a institucí

Schäfer, František 1)

Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 11.6.1875
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.12.1952

Schäfer, František 1), hudební peda­gog, narozen 11. 6. 1875, Velešovice (u Rousínova), zemřel 11. 12. 1952, Prostějov.

Otec klavíristy Františka Schäfera. Vystudoval učitelský ústav v Pří­boře, byl učitelem v Hroznové Lhotě a v Břecla­vi. Státní zkoušky z klavíru a houslí (Praha 1900), ze zpěvu a varhan (tamtéž 1904). Učitel, pak hlavní učitel a nakonec profesor hudby na učitelských ústa­vech v Příboře (1907–26) a v Brně (1926–36). V Příboře zřídil dobře obsazený žákovský orchestr, působil také jako sólový houslista a klavírní doprovázeč.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006