Český hudební slovník osob a institucí

Hudební komise České obce sokolské

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1948

Hudební komise České obce sokolské, hudební spolek, zahájení činnosti 1931, Praha, ukončení činnosti 1948.

 

Pracovní skupina České obce sokolské, jejímž úkolem byla příprava, schvalování a vydavatelská činnost hudebního materiálu k cvičení a sokolským produkcím a také fungovala jako pořadatel sletové soutěže pěveckých kroužků v letech 1932, 1938 a 1948. Pod vedením Hynka Bíma vydala komise zpěvník pro dorost a dva svazky pochodových lidových písní. Mezi členy komise patřili Jaroslav Křička, František Stupka, Antonín Modr, Zdeněk Hůla, Jan Uhlíř. Na postě předsedy působil po celou dobu činnosti komise Otakar Šourek, dalšími výkonnými členy byli Oldřich Harfel a František Sixta.


Literatura:

ČSHS.

 

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 30.11.2017