Český hudební slovník osob a institucí

Čaboun, Jan

(Czabaun; Čabaun)
Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 4.2.1839
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.2.1902

Čaboun, Jan (psán též Czabaun a Čabaun), varhaník a skladatel, narozen 4. 2. 1839, Praha, zemřel 10. 2. 1902, tamtéž.

Syn Jakuba Čabouna, varhaníka u Sv. Vojtěcha v Praze. Absolvent pražské varhanické školy (1856). Se svojí chotí Pavlínou (narozena 29. 10. 1827) založil klavírní ústav v Praze (od 1862). Zároveň varhaníkem u Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici (1862) a Panny Marie Sněžné (u františkánů – 1863–70). Zanechal četné rukopisné skladby, také fantasie na lidové písně, na motivy z Prodané nevěsty a jiné. Napsal přes 300 skladeb, které jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní (Praha 1868).
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 255).

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006