Český hudební slovník osob a institucí

Edlinger, Josef Joachim

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 7.3.1693
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.5.1748

Edlinger, Joseph Joachim, houslař, narozen 7. 3. 1693, Praha, zemřel 30. 5. 1748 tamtéž.

Syn a žák Thomase Edlingera, pražského houslaře. Matka Barbora, vdova po pražském houslaři Linhartovi Pradterovi a dcera loutnaře Andrease Otta v Praze. Po vyučení u svého otce odešel jako tovaryš do Itálie, kde asi patnáct let pracoval v Cremoně, Římě, Neapoli, Bologni, Ferraře a Benátkách. Do Prahy se vrátil v roce 1728. V roce 1729, po smrti otce, převzal dílnu v Loutnařské ulici č. 210 (nyní Nerudova) v domě "U tří housliček". Edlinger zdědil značný majetek po svém otci, který ještě rozmnožil. Byl členem šestipánského úřadu a jezuitského bratrstva u sv. Mikuláše. Zemřel velmi bohat. Po své smrti odkázal celý majetek nemocnicím, chudobincům, kostelům a příbuzným. Po příchodu do Prahy se Edlinger nesnažil prosazovat italský model, který velmi dobře znal. Pracoval, jako jeho otec, především podle Jacoba Stainera. Jeho práce je řemeslně dokonalá, lak však není příliš kvalitní. Zhotovoval také krásně zdobené kytary a loutny.


Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 47).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 143–144).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 102).

Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 17.11.2002