Český hudební slovník osob a institucí

Ecker, František

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.12.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.7.1936

Ecker, František, skladatel, narozen 28. 12. 1871, Uście Biskupie (Halič), zemřel 23. 7. 1936, Praha.

V letech 1891–1923 byl důstojníkem v činné službě. Během první světové války řídil orchestr českých zajatců v Rusku (1914), po převratu koncerty vojenské hudby v Ústí nad Labem, Bílině a Lovosicích. Aktivně se účastnil hudebního života v Litoměřicích a Olomouci, kde činný ve vý­boru pěveckého spolku Žerotín (1921). Autor taneč­ních skladeb (polky, mazurky, valčíky, pochody pro vojenské hudby a lázeňské orchestry, z nichž část vydal Mojmír Urbánek (polky Anduličko hezká, Máňa z Vršovic, Moje Máry – také na deskách Ultra­phon a His Master’s Voice, pochody Čestně vpřed a Pochodem pochod), Barvitius (pol­ku Bejvávalo), něco vyšlo v Trnavě (pochod Pribina – také na deskách Ultraphon) a ve Vídni. Žil na odpočinku v Praze (plukovník ve výslužbě od 1923).


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
PHSN.


II. Ostatní
Hudební zpravodaj 2, 1933, č. 8, s. 3.
Padesát let olomouckého Žerotína (Olomouc 1931).

Petr Macek


Datum poslední změny: 13.2.2006