Český hudební slovník osob a institucí

Etlíková, Pravdomila

Charakteristika: Hudební redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity: 13.5.1928

Etlíková, Pravdomila, hudební redaktorka, narozena 13. 5. 1928, Praha.

Vystudovala reálné gymnázium v Praze a po maturitě (1947) pokračovala na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oborech hudební výchova a čeština. Současně navštěvovala hodiny klavíru na konzervatoři u Karla Vinkláta. Spolupracovala s Československým svazem mládeže a s Ústředím lidové tvořivosti. Od roku 1950 různě zasedala v porotách krajských a národních soutěží. Od roku 1954 pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. V roce 1961 se stala odpovědnou redaktorkou nově vzniklého Státního hudebního vydavatelství (pozdější Supraphon), které se vyčlenilo jako samostatné hudební oddělení ze Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.


Dílo:

Dílo literární

Hůla, Zdeněk – Etlíková, Pravdomila – Vrchotová-Pátová, Jarmila: Učebnice základů hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů lidové tvořivosti (Praha 1954, 1955);

Hůla, Zdeněk – Etlíková, Pravdomila – Vrchotová-Pátová, Jarmila: Základy hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů (Praha 1959).

Literatura:

ČSHS.

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 22.1.2012