Český hudební slovník osob a institucí

Čermák, Jan 1)

Charakteristika: Kapelník a nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 26.12.1867
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.7.1935

Čermák, Jan 1), kapelník a nakladatel, narozen 26. 12. 1867, Vysoké Mýto, zemřel 27. 7. 1935, Vysoké Mýto.

Hrál téměř na všechny hudební nástroje, nejlépe na lesní roh. Praxi získal u vojenské hudby, byl dva roky v gardové hudbě v Bul­harsku, kapelník tovární hudby v Lublinu (od 1902). Od roku 1904 ve Vysokém Mýtě. Pro malé smyčcové kapely vydával vlastní taneční skladby, z nichž nejzná­mější jsou valčíky Šťastný návrat a Snění a fan­tasie pro křídlovku s doprovodem Darovalo mi děv­čátko. Některé skladby na deskách a v rozhlase.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Hudební zpravodaj 1, 1932, č. 5, s. 7 a 4, 1935, č. 7, s. 5).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006