Český hudební slovník osob a institucí

Hantke, Mořic

(Handke)
Charakteristika: Šlechtický hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1723 kolem roku
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1804

Hantke, Mořic (psán též Handke), šlechtický hudebník a skladatel, narozen kolem 1723, zemřel 1804.
 
V hudbě bych vychováván od mládí, skladbu studoval podle učebnice Gradus ad Parnassum Johanna Josepha Fuxe. Nebyl hudebníkem z povolání, na různých šlechtických dvorech byl zaměstnán jako úředník. Před rokem 1768 byl hospodářským správcem hraběte Eugena Václava Josefa z Vrbna a Bruntálu (1728–90), který byl velkým milovníkem hudby a v letech 1746–48 bral hodiny klavíru dokonce i u Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku. V letech 1769 a 1777 se Hantke neúspěšně ucházel o místo kapelníka katedrály v Olomouci. Od roku 1769 byl v biskupských službách v Kroměříži jako úředník ve funkcích „Cabinet Cancellist“ (1769–74), „Buchhalterey Adjunct“ (1775–76) a „Logographiae Cremsiriensi Adjunct“ (od 1777).
Skladatelsky se věnoval především oboru chrámové hudby (mše, offertoria, litanie, mariánské antifony). Jeho skladby jsou uloženy v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea Brně (sbírky: klášter augustiniánů Brno, sv. Jakub Brno, Dub nad Moravou, piaristický klášter Mikulov, Městský archiv Znojmo). Řada skladeb se dochovala v Kroměříži.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži (Zvláštní příloha Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 1928, 1929).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006