Český hudební slovník osob a institucí

Gotthard, Jaroslav

Charakteristika: Dirigent, hudební pedagog a houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 23.10.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.3.1971

Gotthard, Jaroslav, dirigent, hudební pedagog a houslista, narozen 23. 10. 1904, Náměšť nad Oslavou, zemřel 3. 3. 1971, Karlovy Vary.

Po studiu hry na housle a dirigování na brněnské konzervatoři působil v letech 1926−28 v Opavě jako učitel na hudební škole Matice opavské, poté se stal violistou rozhlasového orchestru v Brně. Své první dirigentské místo získal v roce 1945 v Rozhlasovém orchestru v Ostravě. Zde poprvé uvedl některé skladby Rudolfa Kubína (symfonické básně Ostrava osvobozená a Ostrava budující, kantáta Ze tmy na světlo aj.), dále např. symfonickou báseň Z těžkých dob Jiřího Julia Fialy, kantátu 70000 Jaroslava Křičky, kantátu Bohatýr Muromec Ilji Hurníka aj. V Ostravě Jaroslav Gotthard vyvíjel rovněž pedagogickou činnost, v letech 1947−53 učil na Janáčkově hudební škole ve Vítkovicích. Roku 1954 se stal prvním dirigentem nově vzniklého Ostravského symfonického orchestru. Ještě téhož roku přijal funkci šéfdirigenta Karlovarského symfonického orchestru, kde vystřídal odstupujícího dirigenta Václava Neumanna. Hned po nástupu do čela orchestru Gotthard řídil karlovarský festival Dvořákovy hudby, o jehož dramaturgii se postaral ještě Václav Neumann. Velký úspěch měl zvláště tzv. Historický koncert, kde pod vedením Jaroslava Gottharda v Evropě poprvé po dlouhé odmlce zazněla poslední symfonie Antonína Dvořáka. Počátky Gotthardova působení v Karlových Varech byly poznamenány krizí, zapříčiněnou hlavně nedostatečným obsazením orchestru, čímž byl omezen i jeho repertoár. Vrcholem jeho karlovarského působení se stal rok 1958, kdy s orchestrem provedl Cyklus české hudby u příležitosti oslav 600. výročí založení města a lázní za účasti hostujících orchestrů a umělců. Ten se skládal z šestnácti koncertů a měl postihnout výrazná díla české hudby od baroka po současnost. V tomtéž roce uspořádal koncert z děl karlovarských skladatelů (zazněl zde Flétnový koncert s orchestrem Josefa Labitzkého, Scherzo Roberta Manzera nebo Březnové preludium Jiřího Štěpánka). Z funkce uměleckého ředitele Karlovarského symfonického orchestru odstoupil v prosinci 1958 a vrátil se k pedagogické činnosti, u které setrval až do své smrti v roce 1970.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Fiala, Jaroslav: Západočeská vlastivěda - Hudba (Plzeň 1995).
Fiala, Jaroslav: Karlovarské období dirigenta Jaroslava Gottharda (in: 14. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2004, s. 55–59).

Libor Pavlíček


Datum poslední změny: 6.10.2009