Český hudební slovník osob a institucí

Foerster, Karel

(Förster)
Charakteristika: houslista, varhaník, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 2.6.1855
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.6.1921

Foerster, Karel, houslista, varhaník, ředitel kůru a skladatel, narozen 2. 6. 1855, Osenice (Dětenice), zemřel 14. 6. 1921, Znojmo.

 

Příslušník českého hudebního rodu Förstrů/Foerstrů, syn Josefa Förstra (1804–1892), nevlastní strýc Josefa Bohuslava Foerstera (1859–1951). Příjmení Förster začal později stejně jako jeho bratři Josef a Antonín užívat  s pravopisem změněným na Foerster, aby zdůraznil svůj český původ. Po studiu hry na housle u Antonína Bennewitze na pražské konzervatoři (1870/76) byl houslistou v orchestru Prozatímního divadla, pak (do roku 1883) varhaníkem ve Znojmě a posléze ředitelem kůru v Moravských Budějovicích (do roku 1920). Zde měl též svou soukromou hudební školu, v níž učil se svou druhou chotí Karlou, rozenou Dvořákovou. Již v mládí psal drobné skladby, při studiu na konzervatoři napsal operu Edip král, dále Ave Maria pro smíšený sbor a varhany (premiéra 1894 Bučovice), písně a sbory, zčásti vydané v periodiku Česká hudba a v nakladatelství Oldřicha Pazdírka v Brně. Jeho syn Karel byl odborným učitelem hudby.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Jech, František: Soupis osob (In: Sborník statí o politickém okrese Moravskobudějovickém (Moravské Budějovice 1927, s. 207).

Indra, František (ed.): Sborník vlastivědných statí o politickém okrese Moravsko-Budějovickém (Moravské Budějovice 1927, s. 207).

Pernica, Bohuslav: Západní Morava v hudbě (otisk z monografie Horácko, Velké Meziříčí 1938, s. 28).

Štědroň, Bohumír: Josef Bohuslav Foerster a Morava (Brno 1947, s. 6, 52–54, 72, 85, 86).

Spousta, Vladimír: Josef Bohuslav Foerster a Moravské Budějovice (Třebíč, 1968).

Džbánek, Antonín a kol.: Poutník se vrací (Praha 2006, s. 20–21, 219).

Spousta, Vladimír: Josef Bohuslav Foester a moravskobudějovická větev jeho rodu (Moravské Budějovice).

 

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 9.12.2016