Český hudební slovník osob a institucí

Palkovský, František

Charakteristika: pedagog, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.1.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.6.1971

Palkovský, František, hudební pedagog, sběratel lidových písní, skladatel a kapelník, narozen 28. 1. 1900, Brušperk (u Frýdku-Místku), zemřel 12. 6. 1971, Brušperk.

 

Pocházel z muzikantského rodu (jeho bratranci byli zlínský skladatel Oldřich a ostravský kapelník Ludvík, strýcem kapelník Josef Palkovský synovcem brněnský skladatel Pavel). Hudební vzdělání získal v Marhulově Hudební škole v Ostravě-Mariánských Horách, kde se učil v letech 1913–15 hrát na housle, pak studoval na učitelských ústavech ve Slezské Ostravě a v Příboře. Působil jako učitel v různých místech Ostravska, hlavně ve svém rodišti Brušperku (1923–41 a 1944–60), kde také vedl dechovou hudbu a v 50. a 60. letech minulého století také Pěvecký sbor Osvětové besedy. Sbíral lašské lidové písně a upravoval hornický písňový folklor.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Orchestrální

Romantická svita pro velký symfonický orchestr (1943).

Směs písní pro velký dechový orchestr op. 38 (1951).

Tance z Lašska pro symfonický orchestr (1. řada – 1952–55, 2. řada – 1959, 3. řada – 1961).

Taneční svita (1957).

 

Písně

Hornické růže op. 5. Cyklus písní s klavírem na slova Jiřího Wolkera (1924), přepracováno s doprovodem orchestru (1948).

Písně z Lašska s klavírem (1951–52).

                                                                           

Sbory

Lašské písně op. 12 pro dětský sbor (1931).

Lašské koledy op. 13 (1932).

Čtyři lašské písně pro mužský sbor op. 16 (1940).

Česká mírová. Mužský sbor na slova Viléma Závady (1951).

Literatura:

I. Lexika

Slovník českých sbormistrů 2 (ed. Z. Stárek, Praha 1982).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11 (Ostrava 1998).

 

II. Ostatní

Štědroň, Bohumír, Stolařík, Ivo: K dějinám hudby v Ostravském kraji (in: Slezský sborník 53, 1955, s. 218).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).

Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel (ed.): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).

Mazurek, Jan, Steinmetz, Karel a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 15.3.2017