Český hudební slovník osob a institucí

Klíma, Stanislav

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.3.1927

Klíma, Stanislav, hudební spisovatel, narozen 13. 3. 1927, Praha.

 

Maturoval na gymnáziu v Praze (1946), poté studoval na Univerzitě Karlově tamtéž práva (1947–51). Soukromě se učil harmonii a kontrapunkt u K. Risingra. Byl zaměstnán ve Státním ústavu Projekta. Připravoval relace pro rozhlas a přednášky pro Divadlo hudby. Přispíval do odborných periodik a denního tisku.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 22.10.2012